חימום מים

 מרכז החימום      02-6725544

חימום מים לבניינים ותעשיה

מחממי מים חשמליים

 מחמם מים בגז-אימרגז איטליה

האומן 22 תלפיות, ירושלים 93546 טל': 6725544 - 02   | פקס: 6720243- 02
דוא"ל: himum@walla.co.il
                                                                                                                                               משאבות חום אינוורטר


Powered by e-web